چهره ها کدخبر: 1292 ارسال پرینت 7

رکنا: فاطمه گودرزی عکسی دسته جمعی از کنسرت شهرام شکوهی منتشر کرد و نوشت:

کنسرت آقاى شهرام شکوهى با جناب مرزبان و جناب قائمیان وخانم کابلى مهربان وپسرمارسال نظر