ممنوعیت عزل و نصب مدیران دولتی تا استقرار دولت جدید

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد عزل، نصب و جابجایی توسط هیچ مقام دولتی جایز نیست. این حکم دولتی و حق عزل و نصب و جابجایی توسط مقامات دولتی را نداشتن در پایان آغاز کارهای دولتی با دولت جدید انجام می شود. لذا مدیران دولتی باید از این اقدامات پرهیز کنند.

محمد مخبر طی نامه‌ای اعلام کرد این روزها هیچ مقام دولتی حق عزل ، نصب و جابجایی را ندارد.

مخبر

آیا این خبر مفید بود؟