دکتر میعادفر رئیس اورژانس کشور شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دکتر میعاد فر رئیس اوژانس کشور شد.

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دکتر میعاد فر رئیس اوژانس کشور شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟