نحوه شکایت از مامور کلانتری

مامور کلانتری وظایف مهمی بر عهده دارد به طوری که در بسیاری اوقات مامور کلانتری در انجام وظایف خود به شهادت می رسد. گاهی مامور کلانتری در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا با افراد بد برخورد می کند. در چنین مواقعی می توان از مامور کلانتری شکایت کرد. نحوه شکایت از مامور کلانتری را در ادامه به طور مفصل بخوانید.

به گزارش رکنا، ماموران کلانتری، ضابطان دادگستری می باشند که از طرف مقام قضایی جهت انجام وظایفی نظیر دستگیری و تعقیب متهمین، جمع آوری ادله و مدارک جرم، انجام تحقیقات پیرامون جرم ارتکابی و.. مامور هستند.

اگرچه این مامورین دارای اختیاراتی در ارتباط با متهمین می باشند ولی در برخورد با اشخاص، موظف به رعایت ضوابطی نیز می باشند. برای مثال حق ندارند برای گرفتن اقرار از متهم او را مورد ضرب و شتم یا خشونت فیزیکی یا کلامی  قرار دهند و یا بدون داشتن مجوز وارد منزل مسکونی اشخاص شوند.

در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی از جانب مامورین، می توان از آنها شکایت نمود. در این مطلب ضمن بررسی جرایم ارتکابی توسط مامورین انتظامی، نحوه شکایت از آن ها و سایر مسایل پیرامون آنها را بررسی می نماییم.

جرایم ارتکابی توسط مامورین پلیس

مامورین پلیس نیز مانند اشخاص عادی ممکن است مرتکب جرایمی حین انجام وظیفه شان بشوند از جمله توهین، فحاشی یا اخذ رشوه و … .

در این قسمت تعدادی از رایج ترین جرایمی که مامورین پلیس را که معمولا به سبب شغل خود مرتکب می شوند بررسی می کنیم.

    ضرب و شتم متهم توسط مامورین انتظامی و یا توهین و فحاشی و به طور کلی نقض حقوق شهروندی: گاها اشخاص از برخورد نامناسب مامورین پلیس به ویژه در برخورد با اشخاص بدحجاب گلایه دارند و بعضا پیش آمده که زنان و دخترانی که به علت بد حجابی، مامورین قصد بازداشت آن ها را داشته اند؛ به دلیل مقاومت با برخورد فیزیکی یا توهین و بعضا تهدید آنها مواجه شده اند.

    سوال اینجاست که آیا این مامورین حق اعمال چنین رفتار هایی را داند یا خیر؟ قطعا مامورین نیروی انتظامی در خصوص حقوق شهروندی و حفظ کرامت متهمین آموزش هایی را می بینند؛ لیکن در موارد محدودی ممکن است حقوق اشخاص توسط آن ها نقض شود.

    قطعا نقض حقوق شهروندی توسط مامورین نیروی انتظامی نه تنها مجاز نمی باشد بلکه به موجب ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی، جرم و قابل مجازات نیز می باشد.

    افشا نمودن اطلاعات موضوع پرونده توسط کارکنان کلانتری: به موجب ماده ( ۴۰) قانون آیین دادرسی کیفری، مامورین انتظامی حق افشای اطلاعات پرونده از جمله نام متهمین و یا شاکی، اسامی شهود و مطلعین، محل اقامت و سایر اطلاعات پرونده را جز در مواردی که قانون مقرر کرده است ندارند لذا تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی ( سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی) می باشد.

    تهدید و شکنجه متهم توسط مامورین انتظامی: به موجب ماده (۶۰) قانون آیین دادرسی کیفری، مامورین انتظامی، در بازجویی های خود، حق اجبار یا تهدید متهم، استفاده از کلمت توهین آمیز، طرح سوالات اغفال کننده، و سوالات خارج از موضوع اتهام را ندارند و اظهارات متهم که ناشی از شکنجه و تهدید و اجبار باشد معتبر نیست.

    بازداشت غیر قانونی و بدون مجوز اشخاص توسط مامورین انتظامی به موجب ماده ( ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) ضابطان دادگستری به در جرایم غیر مشهود بدون کسب نظر از دادستان حق بازداشت متهم را ندارند در جرایم مشهود نیز بیش از ۲۴ ساعت حق بازداشت متهم را ندارند.

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی و پلیس

منظور از جرم مشهود، وقوع جرم با شرایط زیر است:

الف- چنانچه جرم در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند می توانند متهم را بازداشت نمایند.

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی نمایند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود. برای مثال هنگام به قتل رسیدن مقتول، یک نفر با چاقوی خونی در صحنه جرم حاضر باشد. در این صورت جرم مشهود است و مامورین حق بازداشت وی را داند.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکونت افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکونت خود درخواست نماید.

ج – چنانچه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد نیز مامورین حق بازداشت وی را دارند.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز بدنام باشد.

    ورود بدون مجوز به منزل اشخاص: به موجب ماده ۵۵ قانون آیین دارسی کیفری، مامورین انتظامی حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء را بدون مجوز مقام قضایی ندارند مگر آنکه جرم مشهود باشد

    گرفتن مدرک از اشخاص بدون داشتن ضرورت

    عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین و بی توجهی و عدم پیگیری شکایات

    اخذ رشوه و یا دادن پیشنهاد آن به اشخاص

    مداخله غیر مجاز در پرونده از جمله تغییر موضوع آن و یا کم و زیاد نمودن اوراق آن

مجازات جرایم ارتکابی توسط مامورین پلیس:

چنانچه مامورین انتظامی مرتکب تخلفاتی از جمله نقض حقوق شهروندی، توهین و فحاشی، ضرب و شتم، بازداشت غیر قانونی و تهدید و شکنجه گردند علاوه بر محکومیت های  انتظامی، به موجب ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتی که جرم ارتکابی مامور انتظامی، تحت عناوینی از قبیل توهین قرار بگیرد نیز به موجب مواد مختلف از جمله ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در صورتی که مامور برخلاف وظایف خود اشخاص دخیل در پرونده را مورد آزار و ضرب قرار دهد نیز علاوه بر دیه محکوم به زندان خواهد شد

چگونه و به کجا از مامورین انتظامی شکایت کنیم؟

برای شکایت از مامورین انتظامی ساده ترین راه، تماس با سامانه ۱۹۷ و اعلام شکایت از مامور متخلف به این سامانه می باشد که البته میبایست نام مامور و همچنین سند و مدرکی دال بر ارتکاب تخلف توسط وی داشته باشید.

علاوه بر آن برای جرایمی نظیر توهین و فحاشی و یا ضرب و شتم مامور انتظامی می توانید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و ضمن تنظیم شکواییه و یا به صورت شفاهی اعلام جرم نمایید.

همچنین می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را تسلیم کنید.

نحوه تنظیم شکواییه از مامور نیروی انتظامی

برای تنظیم شکواییه علیه پلیس متخلف نکات زیر را باید در نظر گرفت:

    نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، میزان تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، مذهب، تابعیت، شماره‌ی شناسنامه، شماره‌ی ملی، نشانی دقیق، در صورت لزوم آدرس ایمیل، شماره‌ی تلفن ثابت و همراه، کدپستی شاکی

    موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم رخ داده توسط مامور انتظامی

    میزان خسارت وارده به مدعی و مورد مطالبه‌ی وی

    دلایل وقوع جرم از جمله نظر کارشناس مبنی بر قصور و تخلف مامور، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

    مشخصات و نشانی مامور متخلف یا مظنون در صورت امکان

نمونه شکواییه شکایت از مامور کلانتری

با عرض سلام و احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب…………………به نشانی …………………………………………………. هستم.

در تاریخ……………………. آقای ……………….. که مامور نیروی انتظامی است اقدام به بازداشت اینجانب به اتهام وجود و مصرف مقداری مواد مخدر در کیف بنده نمود.

مشتکی عنه در هنگام دستگیری بنده اقدام به فحاشی و توهین کرده و بعد از اعتراض اینجانب چند ضربه مشت و لگد نیز به بنده وارد نمود.

فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به اینکه اقدام مشتکی عنه از مصادیق بارز نقض بند اول ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری است، اعزام اینجانب به پزشکی قانونی و النهایه درخواست کیفر برای مشتکی عنه صدرالذکر را از محضر مقام معظم دادستان تقاضا دارم.

– همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

پیشاپیش کمال امتنان خود را از توجه مقام قضایی محترم ابراز می نمایم.

آیا این خبر مفید بود؟