انفصال از خدمت متخصص زایمان بیمارستان ازنا به دلیل مرگ یک مادر باردار

در دو سال گذشته سه مادر باردار در بیمارستان امام علی (ع) ازنا از دنیا رفته اند. یکی از این سه مادر باردار حدود یک ماه پیش از دنیا رفت. برخی شواهد حاکی از قصور یک متخصص زنان و زایمان در مرگ این سه مادر باردار بود. اکنون هم به دلیل فوت یکی از این سه مادر باردار که اخیرا از دنیا رفته، حکم انفصال از خدمت این متخصص صادر شده است. این سه مادر باردار در دو سال گذشته در بیمارستان ازنا فوت کرده اند.

به گزارش رکنا، عبدالرضا شهبازی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:  براساس حکم و رأی هیئت بدوی تخلفات    اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتر ماهور کمالی متخصص زنان و زایمان ،،طی حکم صادره  به انفصال دائم  از خدمات دولتی،  محکوم گردید .

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد : جدای از رای هیئت بدوی تخلفات اداری  دانشگاه ، سازمان نظام پزشکی استان لرستان طی نامه ای  به معاونت درمان دانشگاه اعلام نموده تا  بررسی و تعیین تکلیف پرونده قضایی خانم دکتر ماهور کمالی متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام علی شهرستان ازنا  از فعالیت های حرفه ای پزشکی جلوگیری بعمل بیاید .

گفتنی است؛ قابل توجه اینکه رأی صادره بخاطر مرگ یک  مادر باردار در  شهرستان ازنا  صادر شده است.

آیا این خبر مفید بود؟