این مرد پای خود را قطع کرد + عکس

پای این مرد به مدت 9 هفته در بین برف ها ماند و او مجبور شد خودش به قطع پا بپردازد اما اصل ماجرا چه بود؟

به گزارش رکنا،  ژان بالْسْرود هیچ وقت خود را قهرمان نمی‌دانست و معتقد بود آن مردمانی که او را زنده نگه داشتند قهرمانان واقعی هستند. وقتی کشتیِ «ژان بالْسْرود» توسط آلمانی‌ها مورد حمله قرار گرفت، او و همرزمانش دانستند که در این نبرد، شانسی ندارند. در حالی که تنها امیدوار بودند تلفاتی اندک بر دشمن وارد سازند، خودشان بر تخته‌پاره‌ای سوار شدند و کشتی‌شان را منفجر نمودند.

فرار در بین برف ها

بالسرود به سمت ساحل شنا کرد و دید که هم‌قطارانش توسط نیرو‌های آلمانی محاصره شدند. وقتی آن‌ها برای دستگیر کردنش آمدند، موفق شد به ۲ تن از آن‌ها شلیک کند تا بمیرند. سپس در میان برف‌ها، گریخت.

قطع پا برای فرار از یخ زدگی

بالسرود خیس بود، قایقش را از دست داده‌ بود و در میان سرما و یخبندان، گرفتار شده‌ بود. او ۹ هفته در میان برف پیاده راه رفت. پایش یخ زد و او مجبور شد خودش، قطعش کند و با طنابی محل زخم را محکم ببندد تا از گسترش قانقاریا در بدنش جلوگیری نماید. در مسیر، او دچار یک بهمن شد و به‌مدت ۴ روز در میان برف‌ها مدفون گردید.

او از میان برف‌ها تونلی حفر کرد و توانست به گروهی از روستاییان برسد. آن‌ها او را با برانکاردی حمل کردند و در نهایت، بالسرود از آن مهلکه جان سالم به در برد.

آیا این خبر مفید بود؟