شاخص رفاه ایران در سال 2023 در رتبه 126 قرار گرفت

به گزارش رکنا، در حالی طبق رتبه‌ بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم شاخص رفاه ایران در سال 2023 در رتبه 126 قرار گرفت که شاخص رفاه ایران در سال 2013 در رتبه 123 قرار داشت.

در این گزارش بهترین عملکرد ایران به بخش های آموزش و بهداشت و ضعیف ترین عملکرد به بخش های کسب و کار و آزادی های فردی اختصاص یافته است.

طبق این گزارش بالاترین رتبه شاخص رفاه به کشور دانمارک و پایین ترین رتبه به کشور سودان جنوبی رسید.

نقشه رفاه

شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌ بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) است که از سال 2007 دربارهٔ سطح رفاه بیش از 142 کشور مختلف منتشر می‌ شود.

پژوهشگران این موسسه شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در 9 حوزه مختلف تعریف کرده‌ اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در 9 حوزه اقتصاد، فرصت‌ های کسب و کار، حکومت‌ داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌ های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌ شود.

ارکان رفاه اجتماعی متشکل از 8 زیرشاخص و 89 متغیر است که زیرشاخص اقتصاد، عملکرد کشورها را در 4 حوزه سیاست‌ های اقتصاد کلان، رضایت و چشم‌ انداز اقتصادی، بنیان‌ های رشد و کارآیی بخش مالی مورد سنجش قرار می‌ دهد.

زیرشاخص کارآفرینی و فرصت‌ محیط کارآفرینی، افزایش فعالیت‌ های نوآورانه و برابری فرصت در کشورها را می‌ سنجد. زیرشاخص حکمروایی، عملکرد کشورها را در سه حوزه دولت پاسخگو و کارآمد، انتخابات آزاد، مشارکت سیاسی و حاکمیت قانونی ارزیابی می‌کند. زیرشاخص آموزش عملکرد کشورها را در سه زمینه دسترسی به آموزش، کیفیت آموزش، و سرمایه انسانی مورد سنجش قرار می‌دهد.

زیرشاخص بهداشت عملکرد کشورها را در سه عرصه برآیندهای بهداشت و سلامت، زیرساخت‌های سلامت و مراقبت‌های پیشگیرانه می‌سنجد.

زیرشاخص امنیت و آسایش عملکرد کشورها را از دو منظر امنیت ملی و ایمنی فردی مورد ارزیابی قرار می‌ دهد.

زیرشاخص آزادی فردی عملکرد و پیشرفت کشورها را در صیانت از آزادی‌ های فردی و ارتقاء رواداری اجتماعی می‌ سنجد.

زیرشاخص سرمایه اجتماعی نیز عملکرد کشورها را در دو حوزه انسجام و مشارکت اجتماعی و شبکه‌های اجتماع - محلی و خانواده مورد سنجش قرار می‌ دهد.

شاخص رفاه

کدخبر: 887837 ویرایش خبر
لینک کپی شد
سمیه باغی دبیر گروه: اصغر آزاددل سمیه باغی
آیا این خبر مفید بود؟