تعرفه خدمات دارویی داروخانه‌ها در سال1401 اعلام شد

به گزارش رکنا ، تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌های خصوصی به شرح زیر اعلام شد:

 ۱- تعرفه داروهای نسخه‌ای

 نسخه تک قلمی:

۴۴۲۰۰ ریال (ساعات شب و ایام تعطیل: ۶۱۸۰۰ ریال)

نسخه دو قلمی:

۸۸۴۰۰ تومان (ساعات شب و ایام تعطیل: ۱۲۳۷۰۰ تومان)

نسخه سه قلمی و بیشتر:

۱۳۲۶۰۰ تومان (ساعات شب و ایام تعطیل: ۱۸۵۶۰۰ تومان)

 ۲- تعرفه داروهای بدون نیاز به نسخه (OTC) به ازای هر قلم داروی تحویلی به بیمار

 داروهای کمتر از ۲۰۰۰۰ ریال: ۱۰ درصد قیمت دارو

 داروهای بیشتر از ۲۰۰۰۰ ریال: ۷۷۰۰ ریال

 ۳- تعرفه داروهای ترکیبی

 به ازای هر دقیقه زمان ساخت: ۴۴۲۰۰ ریال تا سقف ۱۵ دقیقه

منبع : برنا

آیا این خبر مفید بود؟