630 هزار چک برگشتی طی یک ماه در کشور

به گزارش اقتصادی رکنا، در آبان امسال 7.1 میلیون فقره چک به ارزش 250.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده؛ در حالی که در ماه قبل، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود. از این رو، میزان استفاده از  چک در  معاملات بر حسب تعداد و ارزش به ترتیب با رشد 31.5 و 25 درصدی همراه شده است.

مطابق آماری که بانک مرکزی هر ماه ارائه می­دهد، در آبان ماه 1400 و در سراسر کشور 7.1 میلیون فقره چک به ارزش 250.5 هزار میلیارد تومان مبادله‌­شده که از این میان 630 هزار فقره چک به ارزش 30.5 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­شده در این ماه به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 12.1 درصد است.

این در حالی است که ماه قبل و در مجموع، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 476 هزار فقره چک به ارزش 26.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود. بر این اساس، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­شده در مهر ماه سال 1400 به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 13.1 درصد بوده است.

با مقایسه­ی آمار مربوط به آبان ماه و مهر ماه سال 1400، مشاهده می­شود که نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله­شده بدون تغییر و نسبت ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده با کاهش 7.6 درصدی مواجه شده است.

از طرف دیگر با مقایسه آمار این دو ماه مشاهده می­شود که معاملات با چک در آبان ماه نسبت به مهر ماه رشد کرده است؛ چرا که تعداد چک­های مبادله­شده از 5.4 میلیون فقره به 7.1 میلیون فقره افزایش یافته و ارزش چک­های مبادله­شده نیز از 200.5 هزار میلیارد تومان به 250.5 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ در واقع استفاده از چک در معاملات در آبان ماه نسبت به مهرماه با رشد چشمگیری همراه بوده است.

آیا این خبر مفید بود؟