قیمت 79 کالای اساسی رسما اعلام شد + جدول قیمت

به گزارش اقتصادی رکنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی از جمله انواع روغن را اعلام کرد.

این فهرست به شرح زیر است:

لیست اقلام خوراکی

ردیف

نام محصول

واحد/کیلوگرم

قیمت/ ریال

1

مرغ تازه

کیلوگرم

310.000

2

مرغ منجمد

کیلوگرم

200.000

3

تخم مرغ شانه ای

30 تایی

430.000

4

تخم مرغ کیلویی

کیلوگرم

225.000

5

شیرخام در دامداری

کیلوگرم

64.000

6

کم چرب 1.5 درصد

لیتر(بطری)

110.000

7

نیم چرب 2 درصد

لیتر(بطری)

115.000

8

پرچرب 3 درصد

لیتر(بطری)

126.000

9

کامل 3.2 درصد

لیتر(بطری)

128.000

10

شیر نایلونی کم چرب

900 گرمی

74.000

11

ماست لیوانی کم چرب

900 گرمی

125.000

12

ماست لیوانی پر چرب

900 گرمی

127.000

13

ماست کم چرب 1.5 درصد

دبه 2.5 کیلوگرمی

306.000

14

ماست پرچرب 3 درصد

دبه 2.5 کیلوگرمی

376.000

15

پنیر UF

400 گرمی

200.000

16

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

185.000

17

برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

125.000

18

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی

کیلوگرم

205.000

19

نان بربری یارانه ای

600 گرم

18.000

نان بربری غیریارانه ای

600 گرم

25.000

20

تافتون سنتی یارانه ای

250

9.000

تافتون غیر یارانه ای

250

12.000

21

تافتون گردان یارانه ای

220

7.000

تافتون گردان غیریارانه ای

220

10.000

22

تافتون خراسانی یارانه ای

300

10.000

تافتون خراسانی غیریارانه ای

300

15.000

23

لواش یارانه ای

160

5.000

لواش غیریارانه ای

160

6.500

24

لواش ماشینی اتوماتیک یارانه ای

هرکیلوگرم

5.000

لواش ماشینی اتوماتیک غیریارانه ای

هرکیلوگرم

6.500

25

سنگک یارانه ای

650

20.000

سنگک غیریارانه ای

650

30.000

*قیمت نان مربوط به تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است.

قیمت کالا

قیمت کالا

 

آیا این خبر مفید بود؟