برخی معلمان جذب شده از حوزه علمیه، وسط سال تحصیلی کلاس ها را رها کردند! / دولت برای کلاس های ضمن خدمت معلمان پول دریافت می کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعضای کمیسیون آموزش مجلس، بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را روز دوشنبه این هفته در دستور کار خود دارند؛ اما آنها تا چه میزان به علل و بسترهای شکل گیری مهاجرت نخبگان در فضای آموزش و پرورش پرداخته اند؟ در این راستا، با علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش به گفت و گو نشستیم تا به اهم مواردی که لازم است اعضای کمیسیون آموزش به آن در مسیر تصمیم گیری و قانون گذاری توجه کنند، اشاره شود.

او در گفت و گو با رکنا گفت: مهم ترین شاخص هایی که می توان با آنها برای مدرسه جذابیت ایجاد کرد، گزینش و انتخاب معلم بر اساس نوع نیاز دانش آموزان است؛ ولی متاسفانه این روزها انتخاب معلم ها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندی های معلمی نیست و شاخص های عمومی در انتخاب آنها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث می شود آنها نتوانند نیازهای علمی دانش آموزان را مرتفع کنند.

وی در ادامه افزود: در دولت سیزدهم، در فرایند انتخاب معلم می بینیم که طی تفاهم نامه ای بین وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه ،  در قالب طرح امین، معلم هایی جذب شده اند که طبق گزارشات میدانی، برخی از اینها نتوانستند نیازهای علمی دانش آموزان را سر کلاس ها برطرف کنند؛ لذا تعدادی کلاس را وسط سال تحصیلی رها کرده اند! این اتفاق در حالی رخ داده است که وزارت آموزش و پرورش، علی رغم تذکرهای جدی دغدغه مندان حوزه آموزش و پرورش، اقدام به این کار کرده است.

علی رمضانی تاکید کرد: نوع نیاز دانش آموزان نسل جدید، با انتخابی که آموزش و پرورش در انتخاب معلم دارد، کلا در مسیرهای متفاوتی قرار دارند، برای همین نارضایتی دانش آموزان از فضای مدارس زیاد شده است. این روند باعث می شود در کلاس های درس، بحران های جدی به وجود بیاید. پر روشن است که وقتی بر اساس تفاهم نامه ها معلم جذب می شوند و نه بر اساس شاخص های تعلیم و تربیت، نباید از چنین اتفاقاتی تعجب کرد.

مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اینکه حدود 85 درصد از وقت دانش آموزان، در خارج از مدرسه سپری می شود، یعنی باید به فعالیت های فوق برنامه توجه جدی شود، گفت: بودجه ای که برای فضاهای آموزش و پرورشی در نظر گرفته می شود این را نشان می دهد که نمی توان ظرفیتی مازاد برای معلم ها برای انجام فعالیت های اردویی، تربیتی، پژوهشی و... ایجاد کند. دو دهه می شود که وزارت آموزش و پرورش به دولت اعلام می کند که مدارس به چنین امکاناتی نیاز دارند؛ ولی بودجه قابل توجهی برای رسیدگی به این مورد در اختیارشان قرار نمی گیرد. به ویژه در دولت فعلی، بودجه ای که مجلس برای فعالیت های پرورشی در نظر گرفته، آنقدر کم است که نیاز دانش آموزان در ساحت های زیباشناختی و هنری که در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده استرا در بر نمی گیرد.

او افزود: دغدغه مندان حوزه آموزش، نگران این موضوع هستند که دانش آموزان از فضاهایی که در کانون ها، اردوگاه های فرهنگی-تربیتی و مدارس برای فعالیت های فرهنگی ایجاد کرده اند کوچ نکنند. باید گفت این فضاها در حال تعطیل شدن هستند و دانش آموزان به سمت فعالیت های زیرزمینی گرایش پیدا کرده اند. بودجه ای که برای کانون ها و اردوگاه ها در نظر گرفته می شود، حدودا یک الی دو میلیارد تومان برای بیش از 1500 فضای اردوگاه و کانون است که اصلا دردی را دوا نمی کند.

رمضانی تاکید کرد: وقتی دانش آموزان به ویژه در شهرهای بزرگ نتوانند از این فضاها استفاده کنند برای خودشان و معلمان بحران ایجاد می شود. انجام فعالیت های اجتماعی که در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده است، دانش آموزان را به سمتی سوق می دهد که بر اساس نوع نیازشان، فعالیت اجتماعی داشته باشند؛ ولی وقتی دیده می شود که در مدارس فعالیت های اجتماعی فقط بر اساس فعالیت های اعتقادی پایه گذاری می شوند، مشخص می کند که تمام دانش آموزان تحت پوشش این برنامه ها قرار نمی گیرند. در یک فضای استاندارد، می بایست همه دانش آموزان بر اساس همان سند تحول، بتوانند برنامه های مرتبط با نیازهای خودشان داشته باشند. این روزها دیده می شود که فعالیت های هنری، زیبایی شناختی، شوراها، سازمان دانش آموزی و... کمرنگ شده اند؛ ولی بسیج دانش آموزی  و اتحادیه انجمن اسلامی پررنگ تر از همیشه است.این امر باعث می شود نتوانیم دانش آموزان با ذائقه متفاوت فعالیت های اجتماعی و تربیت سیاسی را تحت پوشش بگیریم.

او در ادامه افزود: همچنین مدارس بر اساس نوع نیازشان باید برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند برنامه در نظر بگیرند؛ ولی اینکه مسئولان در ستاد، برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند، مطمئنا با مقاومت دانش آموزان و معلمان رو به رو می شود. 

رمضانی تاکید کرد: معلم ها در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می برند. نسل نوجوان نوع نیازهایش بسبار متفاوت است؛ لذا معلم باید آرامش داشته باشد تا به این نیازها پاسخ دهد. 

او همچنین گفت: وظیفه آموزش و پرورش این است برای توانمندسازی معلمان، کلاس های ضمن خدمت برگزار کند؛ ولی در این دولت می بینیم که در اقدامی بی نظیر، از معلم ها پول دریافت می کنند تا برای آنها برخی از کلاس های ضمن خدمت را برگزار کنند که اصلا قابل قبول نیست. حتی  برخی از این کلاس ها غیرحضوری برگزار می شود که اصلا نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.

علی رمضانی در پایان تاکید کرد: بر اساس سند تحول بنیادین نقش معلم(مربی) بعنوان هدایت کننده و اسوه امین و بصیر در تحقق آرمان های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ذکر شده است از مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در اجرای قانون اساسی انتظار است برای تحقق  این بند همراهی و همکاری داشته باشند.

کدخبر: 996402 ویرایش خبر
لینک کپی شد
زهرا علی هاشمی دبیر گروه: آزاده مختاری
آیا این خبر مفید بود؟