نوه وزیر بهداشت چه واکسن کرونایی دریافت کرد؟

به گزارش رکنا، واکسیناسیون کودکان در ایران از امروز یازدهم مهرماه 1400 شروع به کار کرد. نوه 12 ساله وزیر بهداشت اولین واکسن کرونا کودکان را  در ایران دریافت کرد.

واکسن کرونایی که نوه وزیربهداشت دریافت کرد طبق گفته پدربزرگش سینوفارم بود.

نوه وزیر بهداشت

آیا این خبر مفید بود؟