تصویب آیین‌نامه تعرفه خدمات پرستاری

تعرفه خدمات پرستاری که مدت ها نامشخص بود تعیین تکلیف شد. وزیر بهداشت جزئیات تحت پوشش بیمه قرار گرفتن افراد را در بخش های گوناگون تشریح کرد. نوزادان نارس هم می توانند از شرایط بیمه برخوردار شوند.

به گزارش رکنا ، سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: قرار شد خدمات برای نوزادان نارسی که در آی‌سی‌یو نگهداری می‌شوند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی افزود: فرانشیز تشخیص زودرس بیماران سرطانی تصویب شد و اگر بیماران از نظام ارجاع مراجعه کنند هزینه‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه سلامت برای خدمات توانبخشی

خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح قرار گرفت.

تست NIPT  که برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی بود تحت پوشش بیمه قرار گرفت و این تست سه هزار سقط جنین را کاهش می‌دهد.

پیش از این بیماران بستری موقت در اورژانس ٣٠ درصد هزینه و ٧٠ درصد هزینه را بیمه‌ها پرداخت می‌کردند و از امروز در پرداختی بیماران به ١٠ درصد تنزل پیدا کرد و ٢٠ درصد پرداختی از جیب بیماران کاهش پیدا کرد.

آیین‌نامه تعرفه خدمات پرستاری که ١۴ سال روی زمین مانده بود، امروز به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

آیا این خبر مفید بود؟