رشد ۲۳درصدی خشونت خانگی درکرونا در ایران

به گزارش رکنا، محمود علیگو" رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت:

در ۶‌ماه پایانی سال۹۹، اورژانس اجتماعی در مورد تماس ۲۴هزارو۳۰۰نفر مداخله کرده است. این به معنی رشد ۲۳.۱درصدی مداخلات اورژانس اجتماعی در ۶ماهه دوم سال۹۹ در مقایسه با سال۹۸ بوده است

میزان مداخلات اورژانس اجتماعی در کل سال۹۹، ۴۹هزار خدمت و در سال۹۸، حدود ۴۵هزار خدمت بوده است

گرچه آمار ارائه شده از سوی بهزیستی، تصویری از افزایش خشونت خانگی در یک‌سال گذشته ارائه می‎دهد، با‌این‌حال، به‌گفته وکلا این آمار دقیق نیست. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟