احمدی: نگاه سیاسی در رد صلاحیت نامزدهای شوراها نبود/ ردشدگان تخلف کرده بودند

علیرضا احمدی ضمن انتقاد به عملکرد مدیریت شهری تهران در چهار سال گذشته گفت: ما برای انتخاب شهردار بعدی تهران باید به کارنامه افراد توجه کنیم؛ این در حالی است که با بررسی کارنامه مدیریت شهری تهران در دوره کنونی، می بینیم که در این دوره خدمات عمرانی مناسبی به شهروندان ارائه نشده است؛ بنابراین معتقدیم نباید کسانی مدیریت شهری را برعهده بگیرند که نسبت به پروژه‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی تهران بی‌تفاوت باشند.

رد صلاحیت 10 عضو شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهای اخیر موضوع رد صلاحیت برخی اعضای اصلاح طلب شوراهای کلانشهرها برای نامزدی در انتخابات پیش روی شوراها نقل محافل رسانه ها شده است. در این میان، رد صلاحیت 10 عضو از 12 عضو کنونی شورای شهر تهران که در این دوره قصد داوطلب شدن داشتند، بیش از همه سر و صدا به پا کرده و به اعتقاد بسیاری از ناظران، این رد صلاحیت ها براساس دلایلی کاملا سلیقه ای رخ داده است.

این ماجرا در یکی دو روز گذشته موجی از انتقادات از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده و حامیان آنها را به همراه داشته و منتقدان تاکید داشتند که این گونه رد صلاحیت ها، منجر به عدم شکل گیری انتخاباتی پرشور خواهد شد. این در حالی است که بخشی از فرآیند احراز صلاحیت نامزدهای شورای شهر توسط هیات های اجرایی منصوب وزارت کشور و بخش دیگر توسط نمایندگان مجلس عضو هیات مرکزی نظارت انجام می شود و بعضی اعضای کنونی شورای شهر تهران توسط هر دو نهاد رد صلاحیت شده اند.

برخی تحلیلگران سیاسی تاکید دارند که اگر اعضای کنونی شورای شهر صرفا به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده باشند، این مساله با نفس برگزاری انتخابات پرشور منافات دارد و حتی اگر به کارنامه اعضای فعلی شورای شهر تهران نیز نقد وجود دارد، بهتر بود که آنها در معرض رای مردم گذاشته می شدند و سپس شهروندان با عدم انتخاب آنها، اعتراض خود را نسبت به کارنامه ضعیف اعضای این دوره از شوراهای شهر نشان می دادند.

دولت نقش مهمی در رد صلاحیت ها داشت

وقتی موضوع رد صلاحیت اعضای کنونی شورای شهر تهران و برخی از دیگر کلانشهرها را با علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در میان گذاشتیم، او با تاکید بر این که هیچ کدام از این رد صلاحیت ها با نگاه سیاسی انجام نشده است، به خبرنگار رکنا گفت: اساسا در فرآیند اعلام تایید یا عدم احراز صلاحیت اعضای شوراهای شهر به گونه ای عمل می‌شود که دلیل رد صلاحیت افراد خیلی رسانه‌ای نشود و اشکالات آنها پوشیده بماند.

احمدی همچنین با تاکید بر نقش مهم اعضای هیات اجرایی منصوب وزارت کشور در رد صلاحیت بسیاری از اعضای کنونی شورای شهر کلانشهرها عنوان کرد: وقتی دولتی که نگاه سیاسی آن با افراد رد صلاحیت شده همسو است، نقش مهمی در رد صلاحیت برخی از این افراد داشته، نمی توان گفت که دلیل رد صلاحیت آنها سیاسی بوده است.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: همچنین ما معتقدیم که ناظران تعیین شده از سوی نمایندگان مجلس نیز نگاهی سیاسی به تایید یا احراز صلاحیت اعضای شوراهای شهر نداشته‌اند و براین اساس می توان گفت هیچ‌کدام از این رد صلاحیت ها سیاسی نبوده و این دوستان نمی توانند ادعا کنند که چون متعلق به یک جریان سیاسی خاص بوده اند، رد صلاحیت شده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط، ارتکاب به تخلفات گوناگون منجر به رد صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر تهران یا دیگر کلانشهرها شده است، اظهار داشت: مطمئن باشید که هیات های اجرایی و هیات مرکزی نظارت بدون داشتن مدرک از تخلف یک فرد، او را رد صلاحیت نمی کنند و دلیل دیگری هم برای رد صلاحیت آنها وجود نداشته است؛ اما عمدتا برای حفظ آبروی افراد، بسیاری از دلایل رد صلاحیت رسانه ای نمی شود تا مشکلی برای رد صلاحیت شدگان به وجود نیاید.

لزوم جلوگیری از ورود افراد متخلف به شوراها

این صحبت های احمدی اما در حالی بیان می شود که دو روز پیش فاطمه مقصودی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا تاکید کرد که در بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ تفاوت محسوسی نسبت به دوره های قبلی ایجاد نشده است.

این در حالی است که در 4 سال گذشته شاهد بروز تخلفات اقتصادی و اخلاقی گسترده ای در میان اعضای شوراها در شهرهای کوچک و بزرگ گوشه و کنار کشور بوده ایم و در مجموع نزدیک 100 نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در دوره پنجم از سوی قوه قضاییه بازداشت شده اند.

در این میان، با وجود این که تعداد افراد دستگیرشده در مقایسه با بیش از 125 هزار عضو شوراهای شهر و روستا ناچیز به نظر می رسد، اما بروز همین حجم از تخلفات در میان اعضای شوراها بازهم به ناامیدی شهروندان از اصل نهاد شوراها دامن زده است. همچنین عدم تغییر محسوس روال بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا در انتخابات کنونی، این نگرانی را ایجاد می کند که مجددا افرادی در معرض ورود به شوراها قرار گیرند که امکان ارتکاب به تخلفات گوناگونی را در دوران مسئولیت خود داشته باشند.

البته تایید یا رد صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا توسط هیات های اجرایی منصوب فرمانداری ها و هیات مرکزی نظارت که از پنج نفر از نمایندگان مجلس و افراد منصوب به آنها تشکیل شده است، انجام می شود، اما بازهم با توجه به جایگاه نظارتی شورای عالی استان ها انتظار می رفت که این شورا بتواند ضمن رایزنی با دولت و مجلس، به شکل گیری روندی دقیق تر برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها کمک کند.

این موضوع را نیز با رئیس شورای عالی استان ها در میان گذاشتیم، اما علیرضا احمدی تاکید کرد که برخلاف صحبت های دبیر کمیسیون شوراهای مجلس، این دوره روال بررسی صلاحیت ها نسبت به گذشته سختگیرانه تر بوده است؛ به نحوی که در دوره قبل، هیات اجرایی و هیات مرکزی نظارت از 4 مرجع استعلام می کردند، اما این دوره از 5 مرجع استعلام گرفته شد.

وی افزود: این مساله جای امیدواری را برای تقویت فیلترهای احراز صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا بیشتر کرد و با این وجود، امیدواریم در دوره آینده افراد صالح تری وارد شوراها شوند. البته این که در ابتدا فردی که وارد شورا می شود، شخصی صالح باشد، اما بعدا این فرد دست به تخلف بزند، دیگر ربطی به روند بررسی صلاحت نامزدها ندارد.

کارنامه مردودی مدیریت شهری تهران

رئیس کنونی شورای عالی استان ها که خود برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا از حوزه تهران نامزد شده است، در پاسخ به سوال رکنا درباره معیار خود برای شهردار بعدی تهران عنوان کرد: تجربه عملکرد اعضای شوراها و شهردارهای تهران در دوره های مختلف بر ما ثابت کرده است که شهردار آینده تهران، باید شخصی باشد که بعد از چهار سال، بتواند تحول اساسی در این کلانشهر ایجاد کند.

احمدی اما عملکرد مدیریت شهری تهران در چهار سال گذشته را نامناسب توصیف کرد و گفت: ما برای انتخاب شهردار بعدی تهران باید به کارنامه افراد توجه کنیم؛ این در حالی است که با بررسی کارنامه مدیریت شهری تهران در دوره کنونی، می بینیم که در این دوره خدمات عمرانی مناسبی به شهروندان ارائه نشده است؛ به طور مثال، نه در زمینه حمل و نقل عمومی تحول مناسبی رخ داده، نه به سرانه فضای سبز و بزرگراه‌های تهران به مقدار مطلوبی اضافه شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون هم بعد از گذشت چهار سال از دوره قبلی مدیریت شهری تهران، مردم هنوز از خدمات آن دوره استفاده می‌کنند و کمتر خدمات جدیدی به شهروندان ارائه نشده است؛ این در حالی است که در دوره گذشته دائما شاهد وقوع تحولات مثبتی در کلانشهر تهران بودیم، اما در این دوره بخصوص در حوزه عمرانی اقدامات بسیار اندکی از سوی مدیریت شهری انجام شده است.

مدیر بی کفایت بر صندلی شهردار ننشیند

احمدی البته در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد که به عنوان یک نامزد انتخابات شوراها به انتخاب شهردار تهران نگاه سیاسی ندارد، بلکه فقط به کارنامه افراد نگاه می‌کند. او در این باره گفت: ما باید ببینیم کارنامه امروز فردی که می خواهیم برای مدیریت شهری آینده تهران انتخاب کنیم، قابل دفاع است یا خیر؛ بخصوص که تحولات تهران در حوزه شهری به عنوان الگویی برای سایر شهرها نیز تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین نباید کسانی در این شهر، مدیریت شهری را برعهده بگیرند که نسبت به پروژه‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی تهران بی‌تفاوت باشند، چون در این صورت نارضایتی شهروندان تهران افزایش می‌یابد.

احمدی با تاکید بر این که هیچ نگاه سیاسی به انتخاب شهردار بعدی تهران ندارد، گفت: معتقدیم که اساسا شوراها نباید سیاسی شوند و به هیچ وجه نگاهم به مدیریت شهری و حضور در شورای شهر نیز سیاسی نبوده است؛ چراکه شوراها و شهرداری‌ها صرفا برای خدمت‌رسانی به مردم تشکیل شده‌اند و نباید در ارائه خدمات به مردم درگیر جناح بندی‌های سیاسی شوند.

رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: معتقدیم که شوراها صرفا باید به یک ظرفیت اجتماعی برای خدمت رسانی به مردم تبدیل شوند، اما متاسفانه برخی افراد می خواهند که نگاه سیاسی به مدیریت شهری را پررنگ‎تر کنند، زیرا به این صورت برای عملکرد نامطلوب خود راه فرار ایجاد می‌کنند و می‌گویند که دیگران نگذاشتند که ما در این شهر کار کنیم.

وی درباره اظهارات اعضای فعلی شورای شهر تهران پیرامون این مساله که بدهی های سنگین دوره مدیریت شهری قبلی، مانع از ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است، توضیح داد: اساسا وقتی پروژه های عمرانی بزرگ در دوره قبلی در شهر تهران اجرا شده و مردم از آن به شدت بهره برده‌اند، اشکالی ندارد که بدهی هایی برای مدیریت شهری به وجود آید؛ در واقع، این نکته حائز اهمیت این است که وقتی در شهر کار عمرانی مطلوب انجام می‌شود، طبیعتا بدهی نیز برای شهرداری ایجاد می‌شود، اما مردم از خدماتی که بر اثر اجرای این پروژه ها ارائه شده است، بهره مند می شوند. بنابراین ما باید فضا را به سمتی ببریم که وقتی یک شخص توان خدمت رسانی به مردم را نداشته باشد، در مدیریت شهری حضور پیدا نکند.

عملکرد ضعیف شوراهای شهر در دوره کرونا؟

نکته دیگر این است که با وجود آن که شوراهای شهر و روستا وظیفه اجرایی ندارند، اما در 14 ماه گذشته که همه گیری ویروس کرونا، آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای مردم به همراه داشته است، اما انتظار شهروندان از اعضای شوراهای شهر و روستا آن بود که به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند، با کمک سازمان های مردم نهاد بیشتر به رفع آسیب های کرونایی مردم توجه کنند.

این در حالی است که حتی در کلانشهر تهران نیز اساسا شورای شهر از تصمیم گیری های مربوط به شیوع کرونا کنار گذاشته شد و البته خود اعضای شورا نیز نقش مناسبی در حل مشکلات کرونایی مردم نقشی ایفا نکردند. در این میان سوال اصلی از مسئولان عالی شورای استان ها این است که چرا آنها نیز نتوانستند اعضای شوراهای شهر و روستا را به سمت حل مشکلات کرونایی جوامع محلی هدایت کنند تا حداقل شهروندان احساس کنند که با وجود همه کم کاری های دولت، نمایندگان آنها در پارلمان های محلی هوای آنها را در دوره کرونا دارند.

رئیس شورای عالی استان ها اما زیر بار کم کاری شوراهای شهر و روستا درباره کمک به مردم در دوره کرونا نرفت و عنوان کرد: بسیاری از شوراهای شهر در راستای ارائه کمک های اقتصادی به شهروندان در دوران شیوع کرونا تصویب کردند که شهرداری ها در زمینه دریافت اجاره از کسانی که واحدهای صنفی مختلفی را به آنها اجاره داده است، با آنها مدارا کنند.

وی ادامه داد: ضمن این که در بحث غسل و تدفین بیماران مبتلا به کرونا در آرامستان های سراسر کشور نیز بیشترین نقش را شوراها و شهرداری ها داشتند. البته تمام برنامه های مناسبی که مدیریت شهری مناطق مختلف در زمینه کمک به مردم در دوره کرونا اجرا کرده اند، باید از طریق رسانه ها به اطلاع عموم شهروندان رسیده شود، اما متاسفانه در شهرهای کوچک رسانه ها چندان خدمات مدیریت شهری را پوشش نمی دهند.

ما البته با وجود این که به عنوان یک رسانه علاقه داریم خدمات مدیریت شهری در نقاط مختلف کشور در دوره کرونا را به درستی پوشش دهیم، این بخش از صحبت های احمدی را که وقتی حقوق غسال ها در 14 ماه گذشته نیز به نحو مطلوبی افزایش پیدا نکرده است، نقش آرامستان ها در دوره کرونا چه ربطی به خدمات مدیریت شهری در شهرهای کوچک و بزرگ به مردم دارد، درک نکردیم.

در هر صورت، رئیس شورای عالی استان ها در ادامه تاکید کرد: با صراحت اعلام می کنم که در 14 ماه گذشته در شوراهای شهر و روستا اتفاقات بسیار خوبی در زمینه مبارزه با کرونا و خدمت رسانی به شهروندان البته با کمک مردم از توزیع بسته های ارزاق گرفته تا زمینه های دیگر، انجام شده است.

با این حال، احمدی در پاسخ به این که شورای شهر تهران در دوره شیوع کرونا دقیقا چه خدماتی به مردم ارائه داده است، عنوان کرد: من از این که شورای شهر تهران در زمینه کمک اقتصادی به مردم در دوره همه گیری کرونا چه اقداماتی انجام داده است، اطلاعی ندارم و بهتر است که خود اعضای شورای شهر گزارش عملکردشان را در این زمینه منتشر کنند.

وی در پایان پاسخ به درخواست خبرنگار رکنا برای ارائه گزارشی درباره مصداق های خدماتی که شوراهای شهر و روستا در دوره کرونا به مردم ارائه کرده اند نیز گفت: حتما به زودی گزارشی مصداقی در این زمینه ارائه می کنیم و از همکارانمان می خواهیم این گزارش را در سایت شورای عالی استان ها قرار دهند.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟