ضعف بهداشت روان جامعه منجر به فقر اقتصادی می شود / با روان درمانی قهر نکنید

کرونا اقتصاد جهان را نیز تحت الشعاع قرار داد و بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند.

به گزرش خبرنگار اجتماعی رکنا، مردم مجبور شدند برای پیشگیری از ابتلای به این ویروس در خانه ماندند. کشورهایی بودند که قرنطینه کامل را اجرا کردند و شهرها خالی شد از دود و ماشین. کارشناسان محیط زیستی همان ماه های اول گفتند: "زمین دارد نفس می کشد." بعد از مدتی آدم های تنها به فکر ارتباط های مجازی افتادند. حتی پشت شیشه ها با هم حرف می زدند، برای روحیه دادن به همدیگر پایکوبی می کردند، روی تراس ها ساز زدند و آواز خواندند اما انگار قرار نبود کرونا جل و پلاسش را جمع کند و دنیا و مردمانش را به حال خودشان بگذارد. همه در ایران و جهان خسته شدند به ویژه کادر درمان. یکی پس از دیگری عزیزان شان را از دست دادند و داغدار شدند. یکسال غم و اندوه داشتند، عزیزانشان را از دست دادند، استرس از دست دادن یا ابتلا به کرونا و ترس از آن طوقی بود که در یکسال گذشته به گردن مردم آویخته شد.

دکتر بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور درباره یک سال اخیر و مبارزه با کرونا به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: مسائل روانی پیچیدگی های خاص خود را دارد و تعیین کننده های اجتماعی و شاخصه هایی که در جریانات اجتماعی اثر می گذارند به نوعی در روان انسان ها نیز تاثیر می گذارند.

وی افزود: نوع تربیت، شرایط محیطی زندگی، فضای دوستان و همکاران، شخصیت انسانی و... نوع رفتارش با مسائل اجتماعی و پیشامدهایی که به نوعی استراتژی روانی را در قبال آن می طلبد متفاوت خواهد بود. برخورد انسان ها در برابر اتفاقات را آموخته اند یا به صورت پایه با خود دارند.

هزینه مشاوره را دولت بپردازد

معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شیوع کرونا تاکید کرد: هر جایی که دسترسی به خدمات روانی کمتر شود، میزان رفاه اجتماعی دستخوش تغییر شود، ساختار اقتصادی تغییرات عمده ای داشته باشد، خبر حوادث تلخ و ناگوار غیرمترقبه یا حاصل دست بشر در رفتار و روان انسان ها تاثیر می گذارد.

بهزاد وحیدنیا به وظایف مختلف در دوره بحران اشاره کرده و اظهار کرد: دولت در دوره بحران کرونا در بخش زیرساخت هایش وظیفه دارد میزان دسترسی مردم به خدمات روانی تسهیل کند. البته بقیه چالش ها که ممکن است افراد علاوه بر دسترسی به این خدمات دولت باید از نظر اقتصادی نیز از برخی مردم حمایت های خاصی داشته باشند. دولت و بهزیستی در حال حاضر یارانه هایی برای ارائه خدمات روانی به افراد نیازمند پیش بینی کرده است. توسعه خدمات تلفنی نیز باید صورت گیرد تا این اجازه را به مردم بدهد هرجایی و هر لحظه که نیاز به مشاوره دارند دسترسی به این خدمات تلفنی داشته باشند.

کرونا به تدریج روح ها را فرسوده می کند

وی با بیان این که اشتباه است اگر صرفا انتظار داشته باشیم با یک توصیه اجتماعی شرایط تغییر کند، افزود: بخشی از خدمات روانی به سواد سلامت روان اجتماعی برمی گردد. همه باید سعی کنیم که این سواد ارتقا یافته و اطلاعات بیشتری به جامعه تزریق شود تا مردم بدانند که آثار توجه نکردن به نیازهای روانشناختی آنها در کوتاه و بلند مدت چه چیزی است. متاسفانه توجه نشده که عدم توجه به بهباشی روانی ممکن است آثار اقتصادی ماندگاری در زندگی فرد داشته باشد. بهداشت روانی کیفیت زندگی، شرایط آینده، مهارت های فردی، توانمندی های شغلی و... رویکردهای میان فردی و اجتماعی به تدریج رخ تاثیر می گذارد. اما چون به تدریج است زیاد جلب توجه نمی کند. در مقابل اتفاقات انسان احساس می کند نیاز دارد آن را با کسی در میان بگذارد و متوجه این تغییر سریع می شوند و اعلام می کنند. اما در مواردی مانند کرونا که تداوم دارد و اخبار تلخ پشت سر هم تکرار می شوند. از سوی دیگر ممکن است فرسودگی، نگرانی و خستگی مربوط به تنش های روانی – اجتماعی در ادامه کرونا نیز آثار خود را به جا بگذارد. مردم باید بدانند که به یکباره احساس نکنند که برای خدمات روانشناختی مراجعه کنند اما مثل چکاپ عمومی بدن لازم است با یک فرد مطلع درباره کیفیت بهره برداری از وضعیت زندگی شان صحبت کنند. آنها باید درباره احساسات، حالت های مختلف و تجربیات خود را با مشاور در میان بگذارند.

بهزاد وحیدنیا با اشاره به این که باید فرهنگ استفاده از مشاور در کشور ترویج پیدا کند، گفت: باید مردم به سمت تامین خدمات یا حوزه فعال دریافت خدمات هدایت شوند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟