به جای انتقاد کردن ، نق می زنیم / گرایش عجیب مردم نسبت به اخبار دروغ و ناامید کننده!

انتقاد و فرهنگ انتقاد پذیری به گفته متخصصان جامعه شناسی و علوم ارتباطات در جوامع مختلف انواع گوناگونی دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گاهی در اخبار و رسانه ها ممکن است فراخوان و خبری علمی یا فرهنگی منتشر شود اما از آن مطالب استقبال چندانی به عمل نیاید. با این حال مشاهده می شود که اخبار و مطالب مربوط به حواشی و حوادث بیش از سایر اخبار دیده می شود.

علاوه بر این دیده شده که یکسری کارگاه ها و برنامه های آموزشی رایگان و یا با مبالغ ناچیز با محتوای علمی و مهارتی برگزار می شود اما از آن ها استقبال چندانی به عمل نمی آید. این موضوع بهانه ای شد تا با دکترمحمدعلی الستی، جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت و گویی داشته باشیم و برخی از مهمترین علل این موضوع را بررسی کنیم.

مردم فکر می کنند اخبار امیدوار کننده دروغ و اخبار ناامید کننده واقعی

دکتر محمدعلی الستی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد علت عدم مراجعه مردم به فراخوان ها و خبر های علمی و فرهنگی به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: این که مردم به سراغ فراخوان ها و خبرهای علمی نمی روند، به دلیل چند عامل و فاکتور است. اینکه چرا مردم بیشتر به سراغ خبر حادثه ای می روند و به خبر توسعه ای توجهی ندارند، بر می گردد به ترجیح مردم، مردم ترجیح می دهند که اخبار ناامید کننده را بیشتر از اخبار امیدوار کننده دنبال کنند، آن ها فکر می کنند که اخبار امیدوار کننده دروغ و اخبار نا امید کننده واقعی است.

الستی به تقابل بین مردم و حاکمیت اشاره کرد و گفت: تقابل بین مردم و حاکمیت، نظام ارزشی را ایجاد کرده است که مردم فکر می کنند اخبار توسعه ای و اخباری که خبر از رشد و پیشرفت می دهند، اخباری دروغ است یا حاکمیت قصد دارد تا مردم را منحرف کند و اخباری که مربوط به اختلاف، حادثه و نزاع است، اخباری افشاگرانه است و مردم را آگاه می کند. این اولین علت گرایش به انواع اخبار در جامعه است.

ناشایسته سالاری باعث می شود مردم فکر کنند تا ارتقای دانش و مهارت به برایشان سودی ندارد

این جامعه شناس در تشریح علت دوم گرایش مردم به اخبار مربوط به حواشی و حوادث ابراز داشت: دومین مورد مربوط به مشارکت می شود، به عبارتی مردم تمایل کمتری به مشارکت دارند، مردم به دلیل ناامیدی ها مشارکت سازنده ای ندارند چون اعتماد ندارند و در واقع حاضر نیستند که پول و وقت شان را صرف مشارکت توسعه ای کنند. اگر هم آموزش رایگان و با تخفیفی وجود داشته باشد، مردم احساس می کنند که به دلیل حاکمیت ناشایسته سالاری، ارتقای دانش و مهارت شان چیزی به آن ها اضافه و کمک نخواهد کرد یا مثلاً اگر در حوزه ای آموزش ببینند به اشتغال، وضعیت کاری و درآمدی شان کمک نمی کند، بنابراین علاقه ای به این نوع مشارکت ها نیز ندارند.

کمال گرایی عاملی مشترک برای انتقاد و نِق زدن مردم

محمدعلی الستی در تشریح علل انتقادات شدید و به عبارت عامیانه تر نِق زدن مردم برای مسائل مختلف گفت: قبل از هر چیز باید توجه کنیم که انسان ها کمال گرا هستند، کمال گرایی به معنای آن است که ما نقاط ضعف را بیشتر از نقاط قوت ببینیم و آن را برطرف کنیم، لازم به ذکر است که این ویژگی در همه انسان ها مشترک است. باید توجه داشت در کشورهایی که توسعه یافته هستند، این کمال گرایی تبدیل به نقد می شود، به عبارتی مردم شروع به نقد کردن می کنند. البته در اینجا نقد پذیرفتن نیز وجود دارد زیرا فرهنگ انتقاد کردن وجود دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه تشریح فرهنگ انتقاد کردن در جوامع توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ابراز داشت: در کشورها و جوامعی که کمتر توسعه یافته اند، کمال گرایی منجر به نقد نمی شود و تبدیل به نِق زدن یا غُر زدن می شود. بنابراین اصل انتقادات و کمال گرایی یک اصل طبیعی است و باید در جوامع وجود داشته باشد، با این حال در نظام های توسعه نیافته، انسان ها به سمت نِق زدن گرایش پیدا می کنند و این از ویژگی های چنین نظام هایی به حساب می آید.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟