همه چیز در خصوص قطع اینترنت در ایران

به گزارش رکنا ، محمد جواد آذری جهرمی چند ماه قبل قطعی اینترنت را محدود به ایران ندانسته و مدعی شده: «قطعی اینترنت یک موضوع منحصر به ایران نیست. در گزارشی که مرکز تحقیقات ما تهیه و ارسال کرده، در یکسال گذشته ۱۹ بار قطعی اینترنت در هندوستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگر داشته‌ایم که به دلایل امنیتی اینترنت این کشورها قطع شده است.» 

تفاوت قطع اینترنت در ایران و سایر کشورها

آنچه قطع اینترنت در ایران و سایر کشورها را متمایز می‌کند، توانایی دولت در قطع سراسری اینترنت با حفظ اینترانت داخلی است.

چند ویژگی، ایران را از سایر کشورها متفاوت کرده اول اینکه، اینترنت در ایران کاملا در انحصار دولت است. احتمالا کشور دیگری در دنیا این وضعیت را نداشته باشد. دوم اینکه ایران یک شبکه اینترانت داخلی ساخته که در هیچ کشور دیگری نمونه ندارد. یعنی ایران می‌تواند اینترنت سراسری را قطع کند بدون اینکه اینترانت داخلی‌اش قطع شود. سوم اینکه مجموعه مقررات و سیاست‌هایی که تعیین می‌کند چگونه از این زیرساخت‌ها استفاده کند، وضعیت ایران را متمایز کرده و چهارم تحریم‌های تکنولوژیک است. اگر ما این چهار ویژگی ایران را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که با کشوری با وضعیتی کاملا خاص روبرو هستیم.

 حتی در روسیه و چین نیز این وضعیت را شاهد نیستیم یا در هند وقتی اینترنت در کشمیر قطع می‌شود کل نظام اداری، سیاسی کشمیر دسترسی‌اش به اینترنت قطع می‌شود حال آنکه در ایران، اینترنت قطع می‌‌شود ولی بانک‌ها اینترنت دارند، یعنی دولت  به این توانایی دست یافته که ورودی و خروجی اینترنت را کنترل کند، به هر کجا بخواهد می‌‌تواند اینترنت بدهد و هرکجا را خواست قطع کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟