خبر خوب کرونایی / 2 واکسن کرونا ایرانی هم تایید شد

844631e4-35bc-4052-81f0-417b9c70f627

آیا این خبر مفید بود؟