افرادی که ماسک نمی زنند شخصیت ضد اجتماعی دارند

ماسک / شیما جراحی در پاسخ به این سوال که چرا ماسک نزدن رفتاری ضداجتماعی است، گفت: با توجه به اینکه ماسک نزدن باعث آسیب خود و دیگران می‌شود و در این اختلال فرد با داشتن این آگاهی که رفتارش آسیب زننده است به رفتار مخرب خود ادامه می‌دهد و همچنین با این اقدام یک جامعه را درگیر خواهد کرد، بنابراین یک رفتار ضد اجتماعی است.

به گزارش رکنا، وی افزود: افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند به قوانین جامعه بی اعتنا هستند چرا که فقط به خود فکر می‌کنند و با این کار امنیت اجتماعی خود و دیگران را آشکارا به خطر انداخته و آسیب وارد می‌کنند.

این مشاور خانواده و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افراد با شخصیت ضد اجتماعی در جهت آسیب جدی به کادر درمان قدم بر می‌دارند، اظهار داشت: این افراد دارای اختلال شخصیت هستند و به درستی و غلط بودن کارهای خود اهمیتی نمی‌دهند. احساسات و حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و اغلب برای سایر افراد مشکل ایجاد می‌کنند.

به گفته جراحی، این افراد دارای اختلال شخصیت شامل الگوی بادوام، کلی و پایدار، عاطفی و رفتاری هستند که از هنجارهای جامعه به دور است و نمی‌توانند خود را با هنجارها همسو کنند.

وی افزود: این اختلال ضد اجتماعی در افراد در همه جنبه‌های زندگی به خصوص عدم احترام به حقوق دیگران مشاهده می‌شود و بسیاری از مبتلایان به اختلال رفتاری و اختلال شخصیت ضد اجتماعی ماسک نمی‌زنند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟