تدوین طرح "اشتغال خانگی زنان" در مجلس / کاهش ساعت کار زنان شاغل در حال بررسی

اشتغال زنان/به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل با پستی و بلندی هایی که در پیش گرفته بود نتوانست از گیت مجلس عبور کند.

نمایندگان مجلس ترجیح دادند که این طرح را مسکوت بگذارند و به جای آن طرح کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص را بررسی و تصویب کنند.

این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده و آذرماه سال 1395 طرح کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص بالاخره ابلاغ شد. چرا طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل در سال های گذشته به نتیجه نرسید و مجلس یازدهم چه رویکردی درباره این طرح دارد؟

الهام آزاد، نماینده مجلس در پاسخ به این سوالات به خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: این مسئله را نمایندگان دوره یازدهم پیگیری خواهد شد.

بررسی کاهش ساعت کار زنان در مجلس یازدهم

وی در پاسخ به این سوال که ساعت کار زنان چقدر تغییر خواهد کرد؟ گفت: کاهش ساعت زنان شاغلان در حال بررسی است. اگر ساعت را خیلی کم کنیم راندمان کاهش می یابد. باید با پشتوانه نظر کارشناسان به این موضوع نگاه کنیم و پیش برویم تا با تصویب این طرح به زنان آسیبی نرسد از سوی دیگر کارایی نسبت به شغل خود را داشته باشد.

اشتغال خانگی برای زنانی که مهارت ندارند

این نماینده دوره یازدهم مجلس با اشاره به ساز و کارهایی که مجلس یازدهم در برنامه های خود دارد، افزود: ما به دنبال ساز و کار اشتغال بیشتر برای زنان در جامعه هستیم. براساس این برنامه، زنان با توجه به تخصص و مدیریت خود شاغل می شوند. از سوی دیگر زنانی هستند که براساس نیاز برای امرار معاش سرکار می روند ولی مهارتی ندارند. برای این دسته از زنان اشتغال های خانگی را تعریف خواهیم کرد تا این زنان بتوانند در خانه رسالت خود در خانه، خانواده و تربیت بچه ها را انجام دهد در کنار آن به تامین معیشت خانواده کمک کند. با این طرح تولید کشور نیز افزایش خواهد یافت. طرح "اشتغال خانگی زنان" در مجلس در حال تدوین است و پس از تهیه، این طرح به مرکز پژوهش های مجلس ارائه می شود تا در مرکز پژوهش ها مشخص شود این طرح چند درصد فساد و آسیب های زنان را کاهش می دهد. در زمانی نزدیک این طرح اعلام وصول خواهد شد. باید تمام ابعاد (اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی) اشتغال زنان در نظر گرفته شود تا به زنان یا خانواده آسیب نرسد.

ما راهبردی تر عمل می کنیم

الهام آزاد تاکید کرد: امیدواریم زنان این دوره از مجلس راهبردی و متفاوت تر عمل کند. معتقد نیستم که اقلیت زنان نماینده در مجلس باعث پیشبرد طرح های حوزه زنان نمی شود. به نظر من طرح های پخته، کارشناسی شده و کامل به تصویب می رسند. چون مردان نماینده نیز معتقدند که نیمی از جمعیت جامعه زنان هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند. بسیاری از آسیب ها به دلیل عدم وجود ساز و کارها و بسترهای مناسب اجتماعی در کشور رخ می دهد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟