کله پاچه در میادین میوه و تره بار 96 هزار تومان

گوسفند و گوساله / ضمایم گوسفند و گوساله به دو شکل بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی در غرفه‌های فروش آلایش گوشت در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند.

به گزارش رکنا، آخرین قیمت انواع ضمایم گوسفند و گوساله در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است.

الف. بسته‌بندی در محل:

پاچه گوسفند هر عدد 11500 تومان،

جگر سیاه گوسفند هر کیلوگرم 105 هزار تومان،

دل و جگر گوسفند هر کیلوگرم 75 هزار تومان،

دل و قلوه گوسفند هر کیلوگرم 105 هزار تومان،

زبان گوسفند هر عدد 27 هزار تومان،

سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل 28 هزار تومان،

کله گوسفند (بدون مغز و زبان) هر عدد 20 هزار تومان،

کله پاچه گوسفند یک دست کامل 96 هزار تومان،

مغز گوسفند هر عدد 20 هزار تومان،

دنبه گوسفند هر کیلوگرم 25 هزار تومان،

پاچه گوساله هر کیلوگرم 20 هزار تومان،

دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم 62 هزار تومان،

زبان گوساله (بدون حلقوم) هر کیلوگرم 74 هزار تومان،

سیراب و شیردان گوساله هر کیلوگرم 21 هزار تومان،

مغز گوساله هر عدد 29 هزار تومان

و جگر سیاه گوساله هر کیلوگرم 60 هزار تومان.

ب. بسته‌بندی شرکتی:

پاچه گوسفند هر بسته 4 عددی 50 هزار تومان،

جگر سیاه گوسفند هر کیلوگرم 110 هزار تومان،

دل و قلوه گوسفند هر کیلوگرم 110 هزار تومان،

زبان گوسفند هر بسته 3 عددی 85 هزار تومان،

سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل 32 هزار تومان،

کله گوسفند (بدون مغز و زبان) هر عدد 22 هزار تومان،

نیم دست کله و پاچه گوسفند 73 هزار تومان،

کله و پاچه گوسفند یک دست کامل 98 هزار تومان،

مغز گوسفند هر بسته 3 عددی 62 هزار تومان،

پاچه گوساله هر عدد 30 هزار تومان،

مغز گوساله هر عدد 31 هزار تومان،

جگر سیاه گوساله هر کیلوگرم 62 هزار تومان،

دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم 64 هزار تومان،

زبان گوساله (بدون حلقوم) هر کیلوگرم 75 هزار تومان

و سیراب و شیردان گوساله هر کیلوگرم 25 هزار تومان.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟