تعطیلی گسترده بنگاه های بخش خصوصی /حساب کشی مجلس درباره برداشت یک میلیارد یورو از دولت

حمایت از بخش خصوصی / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شیوع بیماری کرونا باعث شد که بسیاری با مشکلات اقتصادی روبرو شوند.

بیماری کرونا باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل در اسفندماه شد. در سال جدید دولت تصمیم گرفت یک ماه کارمندان به صورت شیفتی به محل کار خود بروند. اما هیچ کدام از این ممنوعیت ها شامل حال کارمندان بخش خصوصی نبود چرا که بخش خصوصی از ورشکستگی در این وانفسای اقتصادی هراس داشت اجازه تعطیلی به کارمندان خود نداد ولی حالا شرایط اقتصادی آنها را به لبه پرتگاه نابودی کشانده است.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم

تعطیلی گسترده بنگاه های بخش خصوصی

چرا دولت از بخش خصوصی درست حمایت نکرد تا امروزه شاهد ورشکستگی یا نابودی بخشی از آنها نباشیم؟ محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: متاسفانه بخشی از بنگاه های بخش خصوصی تعطیل شدند.

دریافت حق ماموریت در تعطیلات کرونا

وی با اشاره به این که کمیسیون اقتصادی کار خود را به تازگی شروع کرده و بیش از دو جلسه برگزار نشده است، افزود: موضوع حمایت از بخش خصوصی و کارمندان آن در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است. اما دولت بودجه ای بالغ برای یک میلیارد یورو دریافت کرد تا بیماری کرونا را مدیریت کند. اگر بخش های دولتی دورکاری کردند و یک سوم نیروها سرکار بودند، مراجعه نیز به همین میزان به آنها کمتر بود. اما در برنامه حقوقی آنها هیچ اختلالی صورت نگرفت و حقوق خود را کامل و حتی برخی حق ماموریت گرفتند. دولت باید از محلی که از صندوق ارزی پول گرفته بود از بخش خصوصی حمایت می کرد. باید به بنگاه های بخش خصوصی تسهیلات می پرداختند تا از رونق نیفتند و با یک سوم حجم نیرو کار خود را ادامه دهند و ما به تفاوت تولید یا کار آنها را باید در قالب یارانه به آنها پرداخت می کرد.

دولت پول صندوق ذخیره ارزی را کجا هزینه کرد؟

محسن علیزاده با اشاره به این که دولت پول از صندوق ذخیره ارزی برداشته کرده است، تاکید کرد: بر مبنای این پول دولت باید برنامه ریزی می کرد. سوال ما در کمیسیون این است که دولت این پول ها را کجا هزینه کرده است؟ قبلا هم به مردم این قول را کردیم که حساب کشی این را به طور دقیق انجام خواهیم داد. دولت باید برای این بنگاه ها حمایت دقیقی داشته باشد اما متاسفانه این حمایت را ندارد.

دولت مابه التفاوت قیمت بنزین را چه کرد؟

با گران شدن قیمت بنزین، دولت اعلام کرد که به 60میلیون نفر (جمعیتی بیش از 70درصد مردم ایران) یارانه کمک معیشتی دریافت کرده اند. حال اگر مبنای مجلس بر حساب کشی برای شفاف سازی و پیشگیری از رانت و فساد است این بخش نیز باید مورد سوال قرار گیرد. سوال اصلی این است که کسانی که این یارانه را دریافت کرده اند چه کسانی بودند؟

بی برنامگی در پرداخت کمک معیشتی

محسن علیزاده، نماینده مجلس یازدهم پاسخ به این سوال رکنا گفت: این نیز باید حساب کشی درستی شود. این موضوع نیز مورد اعتراض واقع شده است. قرار نبود دولت فقط یک مرحله این واریز را انجام شود. این کمک معیشتی برای تعدادی محدود و فقط یک مرحله واریز شده بود و دفعات بعد نیز فراموش شده است. متاسفانه این موضوع باب شده در دولت که یک وعده ای می دهد و از آن شانه خالی می کند و فکر نمی کند یک دستگاه ناظری هست که بتواند این حساب کشی را انجام دهد. ما به عنوان دستگاه ناظر باید ابزار نظارتی خود استفاده کنیم و این موضوع را نیز بررسی کنیم. متاسفانه بی برنامگی در پرداخت کمک معیشتی زیاد دیده می شود.

دولت وعده داد نه آمار

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در مورد پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، کمک معیشتی به 60میلیون نفر و حتی کاهش تورم، آماری اعلام می کند که در جامعه نمود ندارد؟ تاکید کرد: 60میلیون نفر آماری نبود که دولت داده باشد دولت وعده داد که به این تعداد کمک معیشتی پرداخت می کند و در صورت پرداخت کند باید لیست آن را منتشر کند. دولت به چند خانوارکمک معیشتی پرداخت کرده که به 60میلیون نفر رسیده است؟ در خصوص آمار تورم نیز مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مراکز رسمی آمار اعلام می کنند. در مورد تسهیلات نیز هنوز آماری منتشر نشده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟