ممنوعیت استفاده از دستکش در رستوران ها / از کسانی که دستکش به دست دارند بترسید

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، معاون وزیر بهداشت خبر داد : طبق آخرین پروتکل بهداشتی از سوی وزارت بهداشت ، استفاده از دستکش در رستوران ها ممنوع شد.

وی با تاکید بر اینکه از کسانی که دستکش به دست دارند بترسید ادامه داد: فردی که دستکش به دست دارد تنها از خود محافظت می کند و با دستان محافظت شده  به  اجسام آلوده دست زده و در نهایت با همان دستان ، غذا را در اختیار مشتری قرار می دهد که در این روند مشتری آلوده می شود.لذا طبق آخرین پروتکل بهداشتی ، وزارت بهداشت به رستوران ها تاکید داشت که استفاده از دستکش ممنوع است .

آیا این خبر مفید بود؟