حذف مرخصی استعلاجی برخی کارکنان وزارت نفت!

مرخصی کارگر / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکی از مخاطبان "رکنا" تماس گرفته و از مشکلات شغلی خود صحبت می کند. وی یکی از کارمندان قراردادمدت موقت شرکت نفت و گاز پارس زیرمجموعه وزارت نفت است و می گوید: "قرارادهای رسمی وزارت نفت حقوق و مزایای خوبی دارند و از نفت کارت استفاده می کنند. پیمانکاری ها نیز حقوق خوبی دریافت می کنند. اما قرارداد مدت موقت در وزارت نفت کمترین حقوق را دریافت می کند. امسال هم بدون هیچ بخشنامه ای، بخش اداری به صورت شفاهی قانون جدیدی اعلام کرده و ما نمی توانیم مرخصی استعلاجی استفاده کنیم. اگر هم بیش از 3 بیشتر از 3 روز غیبت داشته باشیم باید تمام مدارک را خودمان به بیمه ببریم و از تامین اجتماعی تاییدیه بگیریم!"

هیچ اقدام غیرقانونی وجود ندارد

طی تماسی با روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس موضوع را مطرح کرده و این روابط عمومی اعلام کرد: تا پیش از سال 99 برحسب رویه جاری شرکت تا 3 روز غیبت کارمند با گواهی پزشکی به عنوان مرخصی استعلاجی قابل قبول است. از بعد از سال 99 براساس دستورالعمل جدید اداره تنظیم مقررات کل صنعت نفت بیش از 3 روز باید به تامین اجتماعی مراجعه کنند و فرآیند خاص آنجا را ادامه دهند. زیر 3 روز نیز باید از مرخصی استحقاقی استفاده کنند. حذف مرخصی استعلاجی را تکذیب نکنیم چون طبق قانون مرخصی بیش از 3 روز استعلاجی نمی شود. حقوق آنها هم تامین اجتماعی متقبل می شود. تا قبل از سال 99 اگر کارمندی از یک تا 3 روز مرخصی گرفته و مستندات پزشکی ارائه می کردند تا 3 روز مورد قبول بوده و شرکت آن را به عنوان مرخصی استعلاجی محسوب کرده است. اما از اولین روز سال جدید طبق دستورالعمل اداره تنظیم مقررات کل صنعت نفت تا 3 روز مرخصی ها استحقاقی محسوب شده و بیش از 3روز با قوانین تامین اجتماعی و کار محاسبه خواهد شد. قراردادهای مدت موقت طبق قانون کار منعقد می شود. هیچ تصمیم و اقدام غیرقانونی انجام نشده است. همه شرکت ها و سازمان ها و نهادهای زیر نظر وزارت نفت نیز این قوانین را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وجود مرخصی استعلاجی در قرارداد مدت موقت

احمد به روز، کارشناس امور اداری و استخدامی دادگستری در این مورد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در قانون تامین اجتماعی کارگر (کارمند) تا سه روز اول کارفرما می تواند حقوق و مزایای او را بدهد. اگر کارگری بیش از 3 روز مرخصی داشت باید مستندات خود را به تامین اجتماعی ببرد و کارفرما می تواند حق بیمه و حقوق او را نپردازد چرا که تامین اجتماعی موظف به پرداخت این حقوق به کارگر است. غرامت های تامین اجتماعی بستگی به شرایط تاهل افراد دارد و سه چهارم تا دو سوم حقوق و مزایای ماهانه است.

احمد به روز تاکید کرد: مرخصی استعلاجی با گواهی پزشک و کمتر از سه روز حق کارگر است. کارگری که بیمار می شود باید استعلاجی استفاده کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟