پرتاب طبقه متوسط به زیر خط فقر / مالیات درمان نیست تولید باید به جریان بیافتند

دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این موضوع که طبقه متوسط این روزها در چه وضعیتی قرار دارد گفت: آنچه که امروز مشاهده می کنیم، ریزش انبوه طبقات متوسط به زیر خطر فقر حاصل حداقل 3 دهه بی تدبیری و بی کفایتی در بخش مدیریتی کشور  است. برخی آمارها تعداد فقرای کشور را بیش از 40 میلیون تخمین میزنند کمااینکه تعداد مشمولین استفاده از کمک حمایتی دولت که از سوی وزارت کار اعلام شد، نزدیک 65 میلیون نفر بود.

طبقه متوسط به زیر خط فقر پرتاب شده است

سید مرتضی افقه ادامه داد: امروز عملا بخش قابل توجهی از طبقه متوسط را که نیروی محرکه و پیشرفت یک جامعه است را با پرتاب به زیر خط فقر ناکارآمد کرده ایم که این مسئله ما حصل همان سه دهه بی تدبیری است که با تشدید تحریم ها خود را در این تحولات اجتماعی و سیاسی نشان داده است.

سید مرتضی افقه اضافه کرد: حقیقت این است که هم اکنون فقیر ها، فقیر تر شده اند و طبقه متوسط نیز به گروه فقرا پیوسته اند بنابراین جامعه ما عملا توانایی حرکت به سمت توسعه و پیشرفت را نخواهد داشت کمااینکه در این شرایط ما با خروج نخبگان از کشور مواجه هستیم که همین مسئله پدیده فقر را تشدید می کند.

انبوهی از فقرا در کنار بخش کوچکی از ثروتمندان

سید مرتضی افقه با بیان اینکه نخبگان جامعه ما برای جلوگیری از پرتاب شدن به زیر خط فقر مهاجرت را انتخاب کرده اند تصریح کرد: بخش دیگری از طبقات متوسط نیز راه مهاجرت را انتخاب کرده یا اگر به طبقات پایین پرتاب شده اند دیگر توان تغییر و حرکت به سمت توسعه را ندارند بنابراین ما شاهد انبوهی از فقرا در کنار بخش بسیار کوچکی از ثروتمندان هستیم.

سید مرتضی افقه خاطر نشان کرد: به طور طبیعی کشورهای در حال توسعه یک دوگانگی سنتی و مدرن دارند که متاسفانه در جامعه ما فاصله بخش سنتی و مدرن نیز از یکدیگر فاصله گرفته اند فلذا در این شرایط ما شاهد بروز تنش های اجتماعی و سیاسی خواهیم بود که نه تنها مانع پیشرفت می شود بلکه تبعات مخربی نیز به دنبال خواهد داشت.

سید مرتضی افقه  اذعان کرد: نظام تصمیم گیری ما ضد تولید و ضد پیشرفت است بنابراین اگر می خواهیم این بحث ریزش طبقات متوسط را به خط فقر متوقف کنیم باید یکسری تحولات اساسی در نگرش تصمیم گیران کشور نسبت به انسان، معیشت و حیات مادی او انجام شود. همچنین باید تحولاتی نیز در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور  اتفاق بیوفتد تا شاید بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

اما مشکل دیگری که این روزها فشار زیادی به قشر متوسط آورده و آنها را به سمت فقر هدایت می کند بحث مسکن بوده چراکه این روزها شاهد افزایش قیمت مسکن به صورت بی رویه هستیم. یعنی میانگین اجاره بها یک خانه در مرکز شهر تهران که ماهیانه دو و نیم میلیون تومان بود امسال به سه و نیم میلیون تومان رسیده است در نتیجه فشار زیادی به قشر متوسط وارد و آنها را به سمت حاشیه نشینی می کشاند.

تولید نیاز امروز کشور

ایرج رهبر اقتصاددان و نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن  نیز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این موضوع که قشر متوسط جامعه به دلیل نوسانات اقتصادی در حال حذف شدن است حال باید برای آنها در زمینه مسکن چه اقداماتی صورت بگیرد گفت: حذف طبقه متوسط فقط یک سوی داستان است چراکه وقتی طبقه متوسط حذف می شود بدون شک طبقات ضعیف نیز حذف خواهند شد. بنابراین در این شرایط دولت باید اقدامات عملی برای دو طبقه متوسط و ضعیف بکند.

ایرج رهبر خاطر نشان کرد: طبقه غنی یا ثروتمند در شرایط فعلی می تواند از پس مشکلات بر بیاید اما بدون شک طبقات متوسط و ضعیف زیر فشارها از بین خواهند رفت فلذا از آنجایی که مسکن و کشاورزی لکوموتیو کشور است دولت باید با برنامه ریزی درست این بخش را فعال کند.

ایرج رهبر تاکید کرد: تولید نیاز امروز کشور ما است و نباید فقط به درآمدهای مقطعی مانند مالیات حساب کرد چراکه تا وقتی مردم خود به درآمد نرسند ما با مالیات گرفتن نمی توانیم زندگی آنها را نسبت به قبل بهبود ببخشیم.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟