به گزارش گروه اجتماعی رکنا، در صد و نودمین جلسه شورای شهر تهران طرح دو فوریتی کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان مطرح شد. شهربانو امانی با اصرار به نامفهوم و مبهم بودن این طرح، بیان کرد: باید توضیحات بیشتری در این طرح وجود داشته باشد و الزام شهرداری کاملا مشخص شود.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در واکنش به اصرار در مخالفت شهربانو امانی گفت: شهردار تهران دانشگاه رفته است. حناچی دکترا دارد و  مصوبه را می فهمد. من هم برای ایشان می نویسم و هم تلفنی توضیح می دهم.

او در مورد بودجه کمک به سیستان و بلوچستان گفت: به همان اندازه که به آقلا و... اول امسال کمک شد به سیستان و بلوچستان کمک شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟