به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، توانمندسازی اقتصادی زنان شامل توانایی زنان برای مشارکت برابر در بازارهای موجود است و در آن باید دسترسی و کنترل آنها بر منابع تولیدی ، دسترسی به کار مناسب ، کنترل زمان ، زندگی و بدن آنها و نمایندگی و مشارکت معنی دار در تصمیم گیری های اقتصادی در همه سطوح از خانه تا نهادهای بین المللی مد نظر قرار داده شود.

وقتی زنان بیشتر کار می کنند ، اقتصاد رشد می کند. توانمندسازی اقتصادی زنان باعث افزایش بهره وری ، افزایش تنوع اقتصادی و برابری درآمد علاوه بر سایر نتایج مثبت توسعه می شود.

افزایش سطح تحصیلات زنان و دختران به توانمندسازی اقتصادی زنان و رشد اقتصادی فراگیر تر کمک می کند. آموزش ، پیشرفت و مهارت مجدد در دوره زندگی - به ویژه برای پیگیری سریع در تحولات سریع تکنولوژیکی و دیجیتالی موثر بر شغل - برای سلامتی و رفاه زنان و دختران و همچنین فرصت های ایجاد درآمد و مشارکت آنها در بازار رسمی کار بسیار مهمی است. 

 افزایش فرصت های شغلی و مدیریتی برای زنان برای رشد اقتصادی بسیار مفید خواهد بود و  اثربخشی و رشد سازمانی را افزایش می دهد. اما همچنان زنان  کمتر از مردان در سراسر جهان مشارکت در بازار کار دارند. میزان مشارکت نیروی کار برای زنان 25 تا 54 ساله 63 درصد در مقایسه با 94 درصد برای آقایان است. در سال 2018 میلادی میزان مشارکت جهانی نیروی کار زنان در این رویداد با 48.5 درصد در واقع 5/26 درصد پایین تر از مردان است.

گفتنی است با تمام مهم بودن حضور زنان و اثر بخشی آنان در بازارهای اقتصادی ، آمار زنان بیکار خیلی بیشتر از مردان بیکار است. در سال 2017 میلادی، نرخ بیکاری جهانی زنان و مردان به ترتیب 5.5 درصد و 6.2 درصد بود. پیش بینی می شود که این روند نسبتاً بدون تغییر در سال 2018 و تا سال 2021 باقی بماند.

طبق آخرین بررسی های جهانی، تخمین فاصله دستمزد جنسیتی در جهان  23 درصد است. این بدان معناست که زنان 77 درصد از درآمد مردان را به دست می آورند ، اگرچه این ارقام میزان واقعی شکاف های پرداخت جنسیتی را بخصوص در کشورهای در حال توسعه که خود اشتغالی غیر رسمی شایع است ، نشان نمی دهند.

فاطمه مقیمی ،  اولین پرزیدنت سازمان جهانی تبلیغات IAA در ایران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و دکترای (DBA) مارکتینگ و دکتری تخصصی کارآفرینی بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درخصوص اثرگذاری توانمندسازی زنان وحضور زنان در عرصه های اقتصادی چنین گفت: اگر زنان در  مجموعه اقتصاد هر کشوری شروع به فعالیت کنند ، قدر مسلم از یک نیروی منفعل  به یک  نیروی کار آمد و درآمدزا  تبدیل می شوند ، یعنی از حالت مصرف کنندگی به مولد بودن تبدیل می شوند وقطعا از نظر اقتصادی می توانند برای جامعه اثر مثبت داشته باشند و ارتباط خیلی مثبتی را در تولید ناخالص ملی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه بین الملل هم به دنبال این است که جایگاه زنان را در فضای اقتصادی پرجمعیت تر کند افزود : در همین راستا بانک جهانی به  بنگاه های اقتصادی که زنان را 20 تا 25 درصد به عنوان سهامدار معرفی کند اعتبارات مالی خاص می دهد. خیلی از شرکت هایی که تاسیس می شود شاید موسس آن زن نباشد ولی زنان در بخش سهام و  زنجیره ای حلقه سهامداری آن باشند قطعا ضمن اینکه که می توانند از چنین  تسهیلات استفاده کنند می توانند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

فاطمه مقیمی با گفتن از اینکه باتوجه به اینکه در حال حاضر زنان ایران  درجه بالایی را در ورودی و خروجی دانشگاه ها دارند ادامه داد : زنان امروزی با دانش بهتر ، می توانند تئوری های اقتصادی مطلوب تر و مفید تری را ارائه و اجرا کنند ، پس بنگاه ها می توانند با بهره گیری از همراهی اندیشه زنان موفق تر باشند. بنگاه بهتر ؛ درآمدزایی بهتر، درآمد زایی بهتر هم رشد اقتصادی مطلوب تری را حاصل خواهد داشت.

خبرنگار: آزاده مختاری

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟