چقدر با چراغ روشن بنزین برانیم?

بد نیست بدانید در خودروهای سواری هنگام روشن شدن چراغ بنزین مقداری بنزین در باک وجود دارد تا شما را به نزدیک ترین پمپ بنزین برساند. اما یادتان نرود که رانندگی با چراغ بنزین خطراتی هم دارد.

به گزارش رکنا ، امروز ضمن بررسی میزان بنزین باقی مانده در باک هر خودرو هنگام روشن شدن چراغ بنزین از مضرات رانندگی با چراغ روشن بنزین برای خودرویتان نوشته ایم.

از روشن شدن چراغ بنزین چند لیتر داریم

اگر بخواهیم یک استاندارد کلی درباره زمان روشن شدن چراغ به دست بیاوریم و بدانیم  که بعد  از روشن شدن چراغ بنزین چند لیتر بنزین داریم باید به استانداردهای ارائه شده بین المللی اشاره کنیم. گزارش ها از بررسی بیش از 40 خودرو و محاسبه میزان باقی مانده بنزین در باک آن ها، نشان می دهد که متوسط بنزین باقی مانده در باک خودروها بین 7 تا 10 است.

با چراغ روشن چند کیلومتر برویم؟

 این که با چراغ بنزین روشن چند کیلومتر می توانید رانندگی کنید به مصرف خودرو، نوع رانندگی، ترافیک و ... بستگی دارد. اگر مصرف سوخت خودروی شما به ازای هر 100 کیلومتر 10 لیتر باشد بین 70 تا 100 کیلو متر می توانید حرکت کنید البته برخی خودروها از جمله پراید بیشتر از 10 لیتر در باکشان می ماند و حدود 130 کیلومتر می شود با آن رانندگی کرد.

مضرات روشن شدن چراغ بنزین

رانندگی با خودرویی که چراغ بنزین اش روشن شده می تواند آسیب هایی به ماشین وارد کند که هزینه زیادی دارد . صدمه به کاتالیزور از جمله آسیب های وارد شده به خودرو هنگام رانندگی با چراغ بنزین روشن است که در این صورت شما مجبور به تعمیر یا تعویض کاتالیزور خواهید شد.همچنین رانندگی با چراغ بنزین روشن سبب آسیب دیدن پمپ بنزین به علت آشغال و کثیفی ته باک ، می شود زیرا هر آشغال و کثیفی جمع شده در ته باک هنگامی که باک خالی باشد از پمپ بنزین شما عبورمی کند و سبب آسیب به آن می شود.

آیا این خبر مفید بود؟