حوادث رکنا : زلزله ای که روز گذشته در آذربایجان غربی به وقوع پیوست وضعیت زندگی و روحی هموطنان عزیزمان در این مناطق را…

مهمترین عناوین آذربایجان غربی

ادامه