مهدی پور صادق شهردار هشترود شد

به گزارش رکنا:در جلسه یکشنبه  که از ساعت ۹شب در محل دفتر شورا به صورت فوق العاده  برگزار گردید . هر کدام از اعضا پنج دقیقه طبق قانون جلسه می توانستند در مورد موافق یا مخالف با شهردار صحبت نمایند که هر پنج عضو در صحبتهای خود به عملکرد خوب وفعالیت های شبانه روزی شهردار وتغییراتی که در چهره شهر به وجود آورده اشاره کرده وگفتند :با توجه به این موضوع ورضایت مردم از شهردار فعلی با وجود چندین گزینه جدید برای تصدی شهرداری هشترود وهمچنین نیمه  کار ماندن طرحها وپروژه هایی که این شهردار در دست اجرا دارد همه متفق الرای می خواهیم که مهدی پور صادق شهردار فعلی در سمت خود باقی بماند.

در ادامه رای گیری انجام شد ومهدی پور صادق به عنوان شهردار به مدت ۴سال مسئولیت  شهرداری هشترود را به دست گرفت .

در ادامه جلسه مهدی پور صادق طی سخنانی  از اعضای شورای شهر هشترود که به وی رای اعتماد دادند تقدیر وتشکر کرد،وهمچنین از مردم هشترود نیز  که با مشارکت وهمراهی خود  با اعضای شهر وهم با شهرداری باعث شدند در چهره شهر تغییراتی بوجود آیدوشهرداری را تنها نگذاشتند نهایت تقدیر وتشکر را کرد.

خاطر نشان می شود:مهدی  پور صادق مجدداً با ۵ رأی موافق بر اساس بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ برای مدت ۴ سال به سمت شهردار هشترود انتخاب شد.

آیا این خبر مفید بود؟