نقشه قتل پدر و مادر برای فرار از روح شیطانی !

پلیس آمریکا مردی که پدر و مادر خود را با تبر و تیرو کمان تعقیب کرده و قصد داشت تا آن ها را بکشد دستگیر کرد.متهم مدعی بود که شیطان در بدن پدر و مادرش است و او باید از خود محافظت کند !

به گزارش گروه ترجمه رکنا، اطلاعات پلیس نشان می دهد که متهم پس از دستگیری ادعا کرده که قصد داشته تا شیاطین را از بدن مادر و پدرش بیرون کند به همین دلیل به سمتشان حمله کرده تا روح شیطان را از بدنشان خارج کند و جان خودش را حفظ کند.

بنا بر گزارش های رسیده همسایه های متهم که از صدای فریاد قربانیان متوجه ماجرا شده بلافاصله با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کردند که خوشبختانه در این حمله پدر و مادر متهم آسیب جدی ندیدند.

 

آیا این خبر مفید بود؟