مهمانی

    361

    مهماني از زيباترين سنت ها در بين ايرانيان است. البته در همه كشورها مهماني دادن و مهماني گرفتن به مناسبت هاي مختلف رواج دارد. درواقع مهماني بهانه اي است براي دور هم جمع شدن و از حال هم باخبر شدن. در فرهنگ ايراني ها به صله رحم بسيار سفارش شده است و در ايام عيد نوروز و يا عيد فطر بسياري از اقوام به ديد و بازديد مي پردازند. همچنين مناسبت هاي مختلف مانند سالگرد ازدواج، تولد و عروسي از مهم ترين و رايج ترين دلايل مهماني دادن و مهماني گرفتن است.

    البته اکنون که در دوران کرونا قرار داریم نباید به هربهانه ای مهمانی بگیریم و دور هم جمع شویم. متاسفانه با اینهمه تاکید بر خطرناک بودن کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی باز هم در بسیاری از استان های کشورمان شاهد تلفات انسانی در اثر شرکت در مهمانی ها در دوران شیوع کرونا ویروس هستیم.

    نتیجه جستجو :

    ادامه