پلمب پاساژ

    1

    نتیجه جستجو :

    • حوادث رکنا: فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از پوشش انتظامی و مراقبتی برای اجرای حکم قضایی پلمب پاساژ «داد» در منطقه ۱۱ شهرداری تهران خبر داد.

    ۱

    ادامه