هومن برق نورد

    26

    نتیجه جستجو :

    • رکنا: محمدحسین لطیفی در نشست نقد و بررسی سریال «پادری» گفت: باید بپذیریم که شبکه‌های خارجی بسیاری از مخاطبان را به خودشان جذب می‌کنند. متاسفانه ما تا نپذیریم سرطان داریم، دست به درمان نمی‌زنیم.

    • رکنا: بهنام تشکر با انتشار یک سلفی با هومن برق نورد در اینستاگرام خود نوشت: براى چهارمین بار بازم باهمیم در دودکش2

    ادامه