هوای سالم

  42

  نتیجه جستجو :

  • رکنا:بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۸ خرداد) در شرایط قابل قبول است.

  • رکنا:بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

  • رکنا: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۶ فروردین ماه) در شرایط قابل قبول است.

  • رکنا: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۶۷ قرار دارد و وضعیت هوا قابل قبول است.

  • رکنا: پس از چند روز آلوده بودن هوای تهران، امروز کیفیت هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت.

  • رکنا: امروز هشتادمین روز سال 1400 است که کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار گرفته است.

  • رکنا: شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون روی عدد ۸۱ قرار دارد که نشان از قابل قبول بودن هوای پایتخت دارد.

  • مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کلی کیفیت هوای مشهد هم اکنون با ۶۴ ای. کیو. آی نشانگر هوای سالم است.

  • رکنا: مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه فروردین امسال، پاک‌ترین و مهر، آلوده‎ترین ماه‌های تهران بود، گفت:کرونا در یک سال، کمتر از یک و نیم میلیون را در دنیا کُشته است ولی آلودگی…

  • رکنا: با افزایش دمای هوا، از غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت کاسته شده و باعث شده پس از ۸ روز آلودگی، تهرانی‌ها ۲۴ ساعت هوای سالم تنفس کنند.

  • رکنا: مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه امسال شهروندان تهرانی ۸۳ روز را با هوای سالم سپری کرده‌اند، بیان کرد: تعداد روزهای سالم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت روز…

  • رکنا : هوای سالم در پایتخت تداوم دارد.

  ادامه