مضرات سیب

  2

  نتیجه جستجو :

  • رکنا: بیش از حد سیب نخورید تا فشار به معده وارد نشود.

  • رکنا: با توجه به اینکه سیب یک میوه بسیار پرخاصیت بشمار میرود ولی زیاده روی در خوردن دانه‌های آن میتواند موجب مسمومیت شدید و در برخی موارد نادر منجر به مرگ افراد شود.

  ۱

  ادامه