زندگی خصوصی

    49

    نتیجه جستجو :

    • رکـنا : من 39 ساله و همسرم 34 ساله هستیم. یک فرزند داریم. من طالب بچه دوم هستم، ولی قبول نمی‌کند و چند بار بدون هماهنگی به خانه برادر خود رفته است. اختلاف ما داشتن بچه دوم و همچنین دخالت‌های خانواده …

    ادامه