جهاد کشاورزی آبادان

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: چندین محموله کاه حبوبات توسط کارشناس قرنطینه جهاد کشاورزی از ابتدای سال‌ جاری تاکنون مورد بررسی و از اروندکنار به کشور کویت صادر شد.

    ۱

    ادامه