شهرستان

  13051

  شهرستان واحدی است که بخش و شهر را شامل می‌شود و در دو حالت می توان آن را تعریف کرد: تقسیم بندی شهرستان و تعریف قانونی شهرستان.

  تقسیم بندی شهرستان

  در تقسیم بندی کشوری ایران، شهرستان کوچکتر از استان و بزرگتر از بخش است. در واقع هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌ شود.

  در قدیم به شهرستان، ولایت گفته می شد. از آنجایی که شهرستان از لحاظ اداری و سیاسی، ارگان های زیادی را در خود جای می دهد و تسهیلات بیشتری به همراه دارد و اصولاً بیشتر برنامه­‌ریزی‌های (سیاسی و اقتصادی) کشوری به تفکیک شهرستان ها انجام می گیرد؛ بخش های مختلف کشور با ارتقای خود در تلاش برای رسیدن به نام شهرستان هستند.

  تعریف قانونی شهرستان

  شهرستان بر اساس تعریف ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، عبارت است از واحدي از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.

  اخبار مربوط به شهرستان هاي كشورمان را در بخش حوادث، پرونده، اجتماعي و آشپزي ركنا دنبال كنيد.

  نتیجه جستجو :

  ادامه