بودجه 1400

دولت در زمان مقرر یعنی در 12 آذر ماه 99، لایحه بودجه 1400 را به مجلس ارائه داد. براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود 7/ 2435 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود 8/ 929هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌ ها و بانک‌ های دولتی است.

در ادامه اخبار مرتبط با لایحه بودجه 1400 را بخوانید.

نتیجه جستجو :