آخرین فیلم ارشا اقدسی

نتیجه جستجو :

  • رکنا: یزدان فتوحی، یکی از دوستان ارشا اقدسی از نبود ایمنی در کار بدلکاری ابراز تاسف می‌کند و معتقد است تا وقتی شرایط امنی حکمفرما نشود، سازندگان آثار هنری هم باید از ایده‌آل‌های خود کوتاه بیایند و از جان بدلکاران مراقبت کنند.

ادامه