رکنا: 6 نفر از سرنشینان یک دستگاه سمند در اثر واژگونی خودرو زخمی و روانه بیمارستان شدند.

مهمترین عناوین یزد

ادامه