خبر ویژه :

باقدمت 14 هزار ساله؛

رکنا: در اردن محققان محل پخت نانی را یافتند که مربوط به 14 هزار سال قبل می شود.

مهمترین عناوین گوناگون