رکنا : شب جمعه یاد کردن از اموات و فاتحه و صلوات و خیرات نثار روح شان کردن از رسوم رایج بین ایرانیان است.

مهمترین عناوین گالری

ادامه