دارنده مدال نقره کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: نیازمند توجه و حمایت ویژه‌تری از طرف مسئولان ورزش کشور هستیم.

مهمترین عناوین کشتی و وزنه برداری

ادامه