حوادث رکنا : خانم میانسالی که جسم خارجی در راه هوایی گلویش گیر کرده بود از مرگ نجات یافت.

مهمترین عناوین چهارمحال و بختیاری

ادامه