رکنا: جاش وید، بدنساز سرشناس آمریکایی است. این ورزشکار در گفت و گوی اختصاصی با رکنا از شرایط بدنسازان ایرانی می گوید.

مهمترین عناوین پرورش اندام

ادامه