رئیس قوه قضاییه در همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشم‌اندازها»:

    رکنا سیاسی : رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تولید قدرت از ناحیه نیروهای مسلح برای مردم به ویژه جوانان ما امیدآفرین شده…

    مهمترین عناوین نظامی

    ادامه