رکنا سیاسی: فرمانده کل ارتش گفت: امیدواریم روز جمعه انتخابات باشکوهی داشته باشیم و مردم یک رئیس جمهور پای کار، ولایی…

    مهمترین عناوین نظامی

    ادامه