رکنا : کره جنوبی به ساخت جت جنگنده ای مشغول است که سال آینده میلادی اولین پرواز آن شکل می گیرد.

مهمترین عناوین نظامی

ادامه