رئیس سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

رکنا: رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه از بین صدها هزار سرباز تنها تعداد ۵۴ نفر به ویروس…

مهمترین عناوین نظامی

ادامه