با حضور در ستاد ارتش؛

رکنا : سرلشکر محمد باقری به همراه جمعی از معاونان ستاد کل، با حضور در ستاد فرماندهی ارتش، از دستاوردهای پیشرفته…

مهمترین عناوین نظامی

ادامه