رکنا: سرپرست وزارت انرژی ‌و آب طالبان بر حل مساله‌ی حق‌آبه ایران از راه گفت‌وگو و طبق معاهده سال ۱۳۵۱ تاکید کرد.

    مهمترین عناوین محیط زیست

    ادامه