رکنا: جدیدترین تصویر ناسا از دومین دریاچه شور جهان، حاکی از محو شدن آن است.

مهمترین عناوین محیط زیست