مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

یک فعال محیط زیست گفت: تاکنون هر دلفینی که دیده ام کنار دریا بوده است و آب دریا را از طرق لوله هایی به آن مخزن منتقل…

مهمترین عناوین محیط زیست

ادامه